ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE BERANE NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 27.03.2022.GODINE