Zaključak o utvrđivanju uslova Izborne liste Ujedinjena Crna Gora-Ujedinjeno Berane-Goran Danilović