Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora – Draginja Vuksanović