Zaključak o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika DPS-a