Zaključak o ispunjenosti uslova za imenovanje člana proširenog sastava