Zaključak o ispunjavanju uslova Izborne liste MARKO MILAČIĆ-PRAVA CRNA GORA-DRŽIMO RIJEČ-DR MILOVAN ŽIVKOVIĆ