Zaključak o ispunjavanju uslova Izborne liste BERANE SAD