Zaključak o ispunjavanju uslova Izborne liste BERANE IMA ALTERNATIVU