Sastav Komisije

Valentina DAŠIĆ, predsjednica
Tatjana RAIČEVIĆ, zamjenica predsjednice
Nataša MIJOVIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Miladin TMUŠIĆ, član
Ljiljana LEKIĆ, zamjenica člana
2. Miloš RAKOVIĆ, član
Miloš VELJIĆ, zamjenik člana
3. Dubravka JOVANČEVIĆ, član
Nemanja Bojović, zamjenik člana
4. Sabaheta CIKOTIĆ, član
Elvir RAMČIĆ, zamjenik člana

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Berane