Rješenje o utvrđivanju i proglašavanju Izborne liste MARKO MILAČIĆ-PRAVA CRNA GORA-DRŽIMO RIJEČ-DR MILOVAN ŽIVKOVIĆ