Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju biračkog odbora