KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU OPŠTINE BERANE, ODRŽANIH 27.03.2022. GODINE