Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 19.03.2023.godine

CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Opštinska izborna komisija

Broj: 261

Berane , 19.01.2023.godine

 

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore (“Sl.list CG br: 017/07,008/09,012/16 i 073/18) i čl.13 st.2  Zakona o izboru odbornika i poslanika  (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17,10/18,109/20), Opštinska  izborna komisija Berane utvrdjuje i objavljuje

KALENDAR

Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore  koji će se održati 19.03.2023.godine

 

Predsjednica Skupštine Crne Gore, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za izbor Predsjednika Crne Gore br: 00-32-2/23-11 od 16.januara 2023.godine, koja je objavljena u Službenom listu CG br: 6/23.

Javni emiteri,komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uređuje predstavljanje kandidata za Predsjednika Crne Gore najkasnije u roku od deset dana  od dana raspisivanja izbora  (čl.55 i 64 Zakona o izboru odbornika i poslanika ).

Rok:Najkasnije 26.januara 2023.godine do 24 časa

Kandidat za predsjednika Crne Gore odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sasatav Opštinske izborne komisije koji može da učestvuje i punovažno odlučuje 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora (čl.31 Zakona o izboru odbornika i poslanika)

Rok: Od 27. februara 2023.godine

Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora ( član 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Najkasnije 26 februara 2023.godine do 24 časa.

Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora ( član 35a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Najkasnije 3. marta 2023.godine do 24 časa.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora ( član 63 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Od 4. marta 2023.god

Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ( član 35 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Najkasnije 8. marta 2023.godine do 24 časa.

Opštinska izborna komisija najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu ( član 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Najkasnije 8.marta 2023.godine do 24 časa.

Zainteresovani strani posmatrači, prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora ( član 111g stav1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok : Najkasnije 8. marta 2023.godine do 24 časa.

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. ( član 111b stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika).

Rok : Najkasnije 13. marta 2023.godine do 24 časa.

Izborni materijal od Opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora ( čl.75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika).

Rok : Najkasnije 16. mart 2023.godine do 24 časa.

Izborna propaganda preko medija i javnih skupova odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora ( član 6 i 64a Zakona o izboru odbornika i poslanika).

Rok :17. mart  2023.godine u 24 časa.

Po završenom glasanju birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu i izvještaj o tome sa zapisnikom o radu dostavlja Opštinskoj izbornoj komisiji u roku od 12 časova od zatvaranja biračkog mjesta. Opštinska izborna komisija utvrđuje rezultate glasanja za teritoriju opštine i izvještaj o tome, sa zapisnikom o radu, dostavlja Državnoj izbornoj komisiji  u roku od 12 časova od dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta  (čl.13 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ).

Kalendar će biti objavljen na web stranici Opštinske izborne komisije.

 

      SEKRETAR                                         M.P.                                      PREDSJEDNIK

     Nataša Mijović s.r.                                                                             Valentina Dašić s.r.

24/01/2023