Edukacije biračkih odbora na Parlamentarnom kanalu

Edukacije biračkih odbora biće emitovane u petak 25.03.2022. na Parlamentarnom kanalu RTCG sa početkom u 16 sati.

25/03/2022