Aktuelnosti

POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE BERANE

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00,Sl.list SRJ 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18,109/20), [...]
24/01/2023

Edukacije biračkih odbora na Parlamentarnom kanalu

Edukacije biračkih odbora biće emitovane u petak 25.03.2022. na Parlamentarnom kanalu RTCG sa početkom u 16 sati.
25/03/2022