Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika – Milo Đukanović