Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika – Draginja Vuksanović